TYÖPAJAT


Arja Raatikainen ohjaa räätälöityjä työpajoja joko vierailuesitysten yhteydessä tai erikseen tilattaessa. Työpajojen rakennetta ja sisältöä voidaan soveltaa aina tarpeen ja tilaisuuden luonteen mukaan.

Alla kuvatussa esimerkissä tavoitteena on herkistää tanssijat hienovaraiseen kehon kuunteluun ja liikkeelliseen tarkkuuteen.

Työpajan ensimmäisessä osiossa Raatikainen esittelee pitkäkestoista lämmittelyohjelmaansa, jota hän hyödyntää teostensa koreografisessa prosessissa tanssijoiden kanssa. Lämmittelyssä edetään hitaasti lattiatasolta pystyakselille, selkärankalähtöisestä, minimaalisesta lihasvoiman käytöstä kohti dynaamisempaa, kokonaisvaltaista liikettä. Jokainen tanssija työskentelee itsenäisesti annettujen ohjeiden mukaan. Lämmittelyosio kestää reilun tunnin.

Toinen osa keskittyy annetun liikemateriaalin / tanssikomposition työstämiseen.


LUENNOT

Ks. PITKÄ LOIKKA ja puhetta tanssista